Notka biograficzna

Adiunkt w katedrach Informatyki oraz Turystyki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Informatyk, konsultant IT w branży turystycznej, trener biznesu oraz ekspert ds. e-marketingu. Posiada siedemnastoletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższych uczelniach oraz firmach doradczych i szkoleniowych. Członek Śląskiego Towarzystwa Marketingowego i Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Klienta, absolwent Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Przedmioty prowadzone w GWSH
 
- Technologie informacyjne
- Informatyka w turystyce i hotelarstwie
- Zastosowanie technologii informacyjnych w psychologii
- Systemy informacyjne i rezerwacyjne
- Międzynarodowy system rezerwacyjny Amadeus
- Komunikacja z rynkiem turystycznym w hotelarstwie
- Projekt indywidualny lub zespołowy
- Ecommerce
- inne przedmioty związane z
zastosowaniem informatyki w biznesie
dr Przemek Rusiecki - Katedra Informatyki Zainteresowania zawodowe:
 
- zastosowanie nowych technologii w MSP
- e-marketing w małych i średnich firmach
- prowadzenie kampanii e-mail marketingowych
- pozycjonowanie (SEO) i reklama w wyszukiwarkach (SEM)
- zarządzanie czasem oraz informacją w małych firmach
- projektowanie systemów biznesowych na platformę Windows
- bezpieczeństwo systemów informacyjnych
- wszelkie kwestie związane z wykorzystaniem
nowych technologii na potrzeby biznesu

Zainteresowania prywatne: nowoczesne technologie, fotografia cyfrowa, turystyka, squash i tenis

Deweloper (projektant i programista) systemów informatycznych na platformę Windows. Autor metodyki "MTSD" służącej do budowy systemów informatycznych z przeznaczeniem dla samodzielnego dewelopera pełniącego rolę analityka, projektanta oraz programisty.

Ponadto producent oprogramowania komputerowego do prowadzenia kampanii e-mailingowych (AnoMail.pl) oraz zarządzania informacją w małej firmie (mAsystent.pl). Współautor innowacyjnego rozwiązania e-commerce: ConnectionSky łączącego reklamodawców z potencjalnymi klientami. Wieloletni praktyk, specjalizujący się w zastosowaniach systemów komputerowych w mikro i małych przedsiębiorstwach z sektora turystycznego. Ekspert z dziedziny e-mail marketingu oraz pozycjonowania (SEO).

Autor podręcznika do nauki obsługi komputera oraz podstaw grafiki komputerowej. Ponadto autor wielu publikacji z dziedziny zastosowania technologi komputerowych w mikro i małych przedsiębiorstwach.

W GWSH jestem etatowym pracownikiem Katedry Informatyki oraz Katedry Turystyki i od wielu lat prowadzę przedmioty związane z wykorzystaniem informatyki w turystyce, hotelarstwie oraz zarządzaniu. Jestem także konsultantem IT w jednym ze śląski biur podróży oraz trenerem biznesu, który prowadzi zarówno tradycyjne szkolenia jak i internetowe konsultacje oraz webinary.

Oprogramowanie komputerowe, którego jestem autorem zdobyło uznanie wśród wielu tysięcy użytkowników w kraju oraz zagranicy. Otrzymało rekomendacje m.in. Śląskiego Towarzystwa Marketingowego oraz Polskiej Izby Turystki. Obecnie system e-mailingowy AnoMail Desktop jest oficjalnym narzędziem używanym do masowej komunikacji w Polskiej Izbie Turystyki.
 

Sprawdź: Przemysław Rusiecki w bazie nauczycieli akademickich

opiekun praktyk zawodowych

Na uczelni zajmuję się także opieką praktyk zawodowych dla studentów kierunku Informatyka. Jeżeli odbyli Państwo praktyki lub macie jakieś pytania związane z zakresem praktyk to zapraszam do kontaktu drogą elektroniczną lub osobistego w terminach konsultacji.

Osoby, które odbyły praktyki lub chcą zaliczyć praktyki na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej lub obecnego zatrudnienia mogą przynosić podania o zaliczenie praktyk bezpośrednio do mnie lub składać dokumenty w dziekanacie uczelni w Katowicach.