Profesjonalny a zarazem w pełni darmowy program typu PIM (Personal Information Manager) z modułem CRM (Customer Relationship Management)

WprowadzeniePierwsze krokiSamouczki

DownloadWsparceKontakt

 

 Gwarancja bezpiecznego kodu

Warunki licencjiFunkcje programuAnkieta badawczaAktywacjaPytania i problemy
 

 Kwestionariusz Badania Ankietowego dla osób prywatnych

 

ANKIETA DOT. PROBLEMATYKI ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ OSOBISTĄ
PRZEZNACZONA DLA PRYWATNYCH UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU
(WERSJA SKRÓCONA)

  

Ta ankieta powinna zostać wypełniona przez użytkownika prywatnego tylko wtedy gdy chce aktywować program na jednym stanowisku, które nie dostępu do Internetu. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z aktywacji dostępnej z poziomu programu (Menu Pomoc -> Aktywuj program). Wszelkie udzielone w kwestionariuszu informacje będą traktowane jako ściśle poufne. W związku z powyższym proszę o rzetelne wypełnienie wszystkich pytań zgodnie z Państwa własnymi odczuciami i potrzebami. Jednocześnie przypominam, że otrzymujecie Państwo pełną wersję produktu ZUPEŁNIE ZA DARMO poświęcając jednie 2 min. na wypełnienie kwestionariusza!

 
  DANE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA KODU AKTYWACYJNEGO
 
Numer Państwa kopii programu (widoczny w Menu Pomoc -> O Programie -> Produkt ID):

Dane użytkownika (np. Imię i nazwisko) zamawiającego kod aktywacyjny:

Adres e-mail (adres skrzynki, na który ma być przesłany kod aktywacyjny):

powyższy adres e-mail będzie wykorzystany jednorazowo przez producenta do wysłania kodu aktywacyjnego

 
1.W jaki sposób zarządzacie Państwo swoimi informacjami osobistymi (adresy, telefony, terminy spotkań itp.)? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
 

Kalendarz i karteczki (na ścianie lub biurku), Notes menedżerski (papierowy organizer),
Palmtop (elektroniczny terminarz), Telefon GSM z funkcją terminarza,
Mam Sekretarkę/Asystentkę, program komputerowy,
Inny sposób:


2.  Czy dotychczas do zarządzania informacją osobistą wykorzystywali Państwo program komputerowy typu PIM? PIM to program będący odpowiednikiem elektronicznego kalendarza, który służy do zarządzania informacją osobistą (terminy, adresy, notatki).
 

Tak

Nie

 


3.  Jeżeli korzystali państwo z oprogramowania typu PIM wcześniej to z jakiego programu?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  Lotus Organizer, Microsoft Outlook, Draco Organizer, Essential PIM, Act!,
Time & ChaosKalendarz w telefonie GSM, Internetowy kalendarz,
I
nny program: (podaj nazwę programu lub nazwy)

4.  Jeżeli nie korzystali Państwo z PIMa to co było tego powodem?
  Koszt oprogramowania
Brak polskiej wersji językowej
Brak czasu na naukę obsługi programu,

Żaden program nie spełniał moich oczekiwań
Dotychczas nie miałem/miałam takiej potrzeby

  Inny powód:

5. W jakich celach zamierzacie Państwo używać oprogramowania typu PIM?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
  W celach prywatnych (w domu), W celach biznesowych (w firmie)

6. Na ilu komputerach zamierzacie Państwo zainstalować oprogramowanie typu PIM?
  Tylko na jednym,
Od 2 do 3 stanowisk,

Więcej niż na 3 stanowiskach,
W ogóle nie zamierzam instalować.


7. Czy instalując program na kilku stanowiskach będą one pracowały razem w sieci i współdzieliły dane wprowadzane do programu typu PIM?
  Nie, każdy ma swoje dane

Tak, będzie wspólna baza

Nie wiem

8. Jakiej funkcji brakuje Państwu w powyższym spisie lub programie, w którym obecnie pracujecie lub jaką dodatkową funkcję potrzebujecie Państwo do swojej pracy?
 
  Wpisz opis dodatkowej funkcji:
 

9. W jakim stopniu zastosowanie oprogramowania typu PIM usprawni Państwa zarządzanie informacją oraz czasem?
  Pomoże w bardzo małym stopniu w średnim stopniu pomoże w codziennej pracy w znacznym stopniu usprawni pracę

10. Jaka jest największa bariera lub ograniczenie w zastosowaniu oprogramowania typu PIM w pracy lub domu? np. konieczność włączania komputera lub brak dostępu do informacji poza biurem itp.
 
 

11. Skąd dowiedzieli się Państwo o projekcie mAsystent? np. z serwisu internetowego (jakiego?)
 
 
 
12. Anonimowa metryczka respondenta
Płeć:    
Wiek:    
Wykształcenie:   
Kraj zamieszkania:   
Województwo:    
Stanowisko w organizacji:   
Branża:   
Wielkość firmy lub organizacji:
 

W poniższym polu możesz wpisać ewentualne uwagi do autora ankiety

Uwagi do autora ankiety:


Dziękuję Państwu za czas poświęcony na wypełnienie niniejszej ankiety!

Po wysłaniu kwestionariusza na podany adres e-mail otrzymacie Państwo kod aktywacyjny
umożliwiający aktywację jednej kopii programu mAsystent.

 

Uwaga! Proszę nacisnąć tylko jeden raz przycisk "Wyślij ankietę"
a następnie odczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania kwestionariusza.

Zobacz więcej informacji na temat BADANIA ANKIETOWEGO
Kontakt z autorem
PRZEMYSŁAW RUSIECKI
 

Strona główna | Broszura informacyjna | Multimedialne szkolenie | Zrzuty ekranu | Zarządzanie czasem | Uwagi i komentarze | Inne produkty  

(c) 2008 P. Rusiecki - www.mAsystent.pl